Stichting Schouders Eronder

Schouders Eronder helpt mensen met stimuleren van talent door het bieden van werkervaring met uitzicht op een betaalde baan.

Teveel jongeren staan aan de zijlijn. Zonder opleiding, zonder werk en zonder perspectief. Schouders Eronder zorgt dat deze jongeren weer toekomstperspectief krijgen. En ze de motivatie en het zelfvertrouwen hervinden om weer terug te gaan naar school, een baan te vinden en actief bij te dragen aan de samenleving. Dit doen we door samen te werken met een aantal partners in onze projecten Rugdekking, Blue Scooter en Bollenstreek Service Team. De deelnemers aan deze projecten werken niet alleen aan zichzelf, ze leveren ook een positieve bijdrage aan hun omgeving

Website
Stichting Schouders Eronder
Stichting Schouders Eronder

Genomineerd tijdens