Maatschappelijk Verantwoord

LEF-Prijs Rotterdam > Maatschappelijk Verantwoord

Impactvol Sociaal, Cultureel, Maatschappelijk ondernemerschap met Lef:

Er gaan stemmen op in Nederland die stellen dat sociaal, cultureel en maatschappelijk ondernemerschap helemaal niet bestaat, maar uit nood geboren is (bezuinigingen). Daar zijn wij het in Rotterdam helemaal niet mee eens.

De definitie van ondernemerschap, het voor eigen rekening inzetten van arbeid, kapitaal en kennis, is veel te nauw bemeten. In onze visie is ondernemerschap ook het “zien van kansen”, “het benutten van kansen” en het daarmee creëren van “waarde” voor jezelf en anderen. Die waarde kan en mag (en moet misschien ook wel) financieel zijn maar kan ook vorm krijgen in leefbaarheid, zorg, beleving, verbinding van mensen. Het kan gaan om kleine initiatieven op wijk en buurtniveau, een theater dat zich een heel andere plaats in de lokale samenleving geeft, een sportschool met een belangrijke functie voor bepaalde doelgroepen, het in contact brengen van jongeren met moderne kunst en muziek, een innovatieve stichting voor de hulp aan dak- en thuislozen (jongeren), een zwembad dat de deuren opent voor de wijk, een voetbalvereniging die met meer dan voetbal het verschil maakt in de eigen gemeenschap, een kerk of moskee die de deuren opengooit enz enz enz.

Peter Calje

Voorzitter Maatschappij Departement-Rotterdam

Van belang is wel dat het initiatief zichzelf, met inkomsten, structurele subsidie en donaties de continuiteit biedt om over een langere periode van tijd impact te kunnen hebben in de doelen die zij zichzelf heeft gesteld.

Sociale waarde creëren
Culturele waarde creëren
Maatschappelijke waarde creëren
Biedt impact over langere periode

Heb je al gestemd op je favoriete bedrijf?